Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udendørsbelægninger

Ejendomscenter norddjurs er ansvarlig for vedligeholdelsen af de kommunale ejendommes udendørsbelægninger.

Ejendomscenteret håndterer vedligeholdelsen af de asfalterede udendørs arealer der befinder sig indenfor ejendommenes matrikel-skel. Dette kunne eksempelvis være parkeringsområder, stier, skolegårde og lignende.

Udover de asfalterede udendørsarealer, så håndterer vi også vedligeholdelsesopgaver af stenbelægningerne der tilhører ejendommen. Dette kunne være udendørs terasser, stier osv.

Vejgruppen står for driften og vedligeholdet af de offentlige vejarealer udenfor ejendommenes matrikel. For at læse mere om trafik og veje i Norddjurs kommune , klik her på nedenstående link.