Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Klimaskærm

Ejendomscenter norddjurs er ansvarlig for vedligeholdet af de kommunale ejendommes klimaskærm.

Ejendomscentret står for vedligeholdelsen af de kommunale ejendommes klimaskærm.

Definitionen på en ejendoms klimaskærm, er dén del af en bygning der skærmer for det udvendige klima, som eksempelvis: Tage, vinduer/døre, ydervægge, sokkeler og terrændæk. 

Ud fra de finanser som ejendomscenteret har til rådighed, prioriterer vi som oftest reparationer/fornyelser af bygningernes tage, da det som oftest er disse problemer der laver de største skader på de øvrige bygningsdele.

Vil du vide mere om vores tilrådighedsværende budgetter? Så klik på det nedenstående link.