Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Digitalisering af vedligeholdelsesdata

Ejendomscenter Norddjurs benytter DBD-Vedligehold til at indregistrere diverse informationer om vedligeholdelsesbehovet for de kommunale ejendomme.

I Ejendomscenter Norddjurs er vi igang med, at gennemgå alle de kommunale ejendomme for eksisterende skader, mens der samtidig bliver lavet en vurdering af vedligeholdelsesbehovet fremadrettet til at bevare ejendommenes bygningsdele intakte samt en vurdering af hvornår de enkelte bygningsdele må forventes at skulle udskiftes/fornyes.

Dette giver os et bedre og mere nøgternt total-billede, af vedligeholdelsesbehovet på alle de kommunale ejendomme i Norddjurs kommune, som kan viderebringes til politiske beslutningstagere.

Samtidig giver det medarbejderne i ejendomscenteret en bedre aktindsigt i de enkelte ejendommes skadessituationer mm.