Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vedligehold

Ejendomscenter Norddjurs er ansvarlige for vedligeholdet af de kommunale ejendommes tekniske installationer, klimaskærm og udvendige belægninger.

I forbindelse med vedligeholdet af de kommunale ejendomme varetager Ejendomscenteret, kommunens og ejendommenes brugeres interesser.

I henhold til de overordnede fastsatte rammer i form af interne fastsatte politikker, generelle lovbestemmelser og vores byggetekniske vurderinger, er ejendomscenteret fuldmægtige i forhold til at træffe beslutninger om de endelige byggetekniske løsninger, samt arbejdets udførelse.

Ejendomscenteret lægger samtidig stor vægt på, at inddrage de relevante interessenter ved planlægningen og udførelsen af diverse byggetekniske arbejdsopgaver.