Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Projekter

I Ejendomscenter Norddjurs bidrager vi til at udvikle byggeriet i hele kommunen, og derfor er vi særligt opmærksomme på, hvordan vi sammen med vores samarbejdspartnere og leverandører kan skabe de bedste projekter.

Vi har fokus på kvalitet, værdi og pris ud fra en totaløkonomisk betragtning, der sikrer at de valgte løsninger betaler sig bedst muligt på langt sigt.
Vi sætter høje krav til opgaveløsningen, og derfor er vi afhængige af et godt samarbejde med vores leverandører.
I vores rolle som offentlig byg- og driftsherre er vi naturligvis underlagt en række regler og love, som bl.a. skal sikre, at alle virksomheder har lige mulighed for at byde ind på kommunens opgaver.