Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Økonomi

Herunder kan du læse om de finanser Ejendomscenter Norddjurs har til rådighed i 2017, til vedligehold af de offentlige ejendomme.

I Ejendomscenter Norddjurs er vores arbejde med vedligeholdet af de kommunale bygninger primært finansieret via. en driftspulje og en anlægspulje, mens der herudover i enkelte år, kan optræde nogle anlægspuljer som er øremærket til specielle formål såsom at: Energioptimere offentlige bygninger, kloakseparering eller noget helt tredje. 

Driftspulje Fælles Vedligehold - 3.023.000 kr.

Puljen anvendes primært til finansiering af mindre vedligeholdelses opgaver ved kommunale ejendomme, som kan udføres for mellem 0 - 100.000 kroner.

Opgaverne kan omfatte følgende:

  • Udbedring af akut opståede opgaver (sprængt vandrør, skader efter stormvejr mv.).
  • Udførelse af div. lovpligtige eftersyn (elevator, brandanlæg, brandmateriel, El-installationer mv.).
  • Udførelsen af div. løbende vedligeholdelses opgaver, herunder service-aftaler.

Anlægspulje Fælles Bygningsvedligeholdelse - 3.000.000 kr.

Puljen anvendes primært til finansiering af vedligeholdelses opgaver ved kommunale ejendomme, som kan udføres for mellem 0 - 500.000 kroner.

Anlægspulje  til Kloakseparering af kommunale ejendomme - 700.000 kr.

Aquadjurs er i gang med en renovering af de offentlige kloakinstallationer i flere byer. Renoveringen omfatter separering af spildevand og regnvand.

Nærværende pulje anvendes til separering af spilde- og regnvandsinstallationerne ved de kommunale ejendomme i takt med Aquadjurs's renoveringsplan.

Anlægspulje til Energimærkning kommunale ejendomme og selvejende institutioner - 1.500.000 kr.

Energimærkning af ejendomme har været et lovkrav i Danmark siden 1997. Alle offentlige ejendomme skal energimærkes hvert 7. til 10. år afhængigt af deres energimæssige tilstand.

Anlægspulje til Gadebelysning - 5.000.000 kr.

Belysningsplanen for Norddjurs Kommune indeholder en handlingsplan for udskiftning af kviksølvarmaturer, opsætning af elmålere og styringsenheder, nedtagning af træmaster samt kabellægning.