Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Om Ejendomscenter Norddjurs

Ejendomscenter Norddjurs er en væsentlig aktør i kommunens ejendomsprojekter ved at sikre kommunens borgere og ansatte, tidssvarende og energirigtige bygningsmæssige rammer for bl.a. skolegang, fritid, kultur- og foreningsliv.

Hos Ejendomscenter Norddjurs arbejder vi til daglig med vedligeholdelsen af de kommunale bygninger. Vi tilbyder herudover service indenfor stort set alle aspekter af byggeriet, uanset opgavens størrelse og lige fra idéfasen til den egentlige udførelse.

Vi sætter en stor ære i, at yde den bedst mulige service til brugerne af de kommunale ejendomme, og tilstræber altid at levere et topprofessionelt stykke arbejde. 
Vi tager os tiden til at høre om lige præcis jeres idéer og behov, således at vi kan bearbejde, planlægge og udføre projektet på en måde der opfylder jeres ønsker bedst muligt.

Hvor ligger vores mangfoldige ekspertise-områder?

Hos Ejendomscenter Norddjurs har vi en række rådgivere, der er veluddannede på både det teoretiske og rent praktiske plan. Takket være en god individuel sparring rådgivere imellem, er vi altid i stand til at levere et godt og velovervejet produkt til vores kunder.

Blandt vores mange forskelligartede opgaver kan eksempelvis nævnes:

  • Bortforpagtning af landbrugsjord, indhentning af byggemodninger mv.

  • Rådgivning i forbindelse med nybyggerier og større renoveringsopgaver. Vi er med fra projektets start til slutfase, og bistår gerne med ansøgninger, skitsering, overslagsberegninger, indhentning af tilbud, tilsyn og afslutning af både store og små projekter.

  • Varetagelse af udlejningen, af kommunens bygninger og lejemål. 
  • Varetager den overordnede energistyring og administration med opfølgning på energi- og vandforbruget i kommunen.

  • Udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner i mange formater på bygningers ydre facader, samt tekniske installationer. 

  • Rådgivning i forbindelse med energioptimering på de enkelte ejendomme, og i større kommunal skala.

  • Lokalisering af skader og udbedring af disse på tage, ydervægge, vinduer/døre, sokkeler, udendørs belægninger og facader generelt. Samt for tekniske installationer såsom: Kloakering, pumper, ventilationsanlæg, varmeanlæg, vandinstallationer, EL-anlæg mm.

  • Håndtering af serviceaftaler således at tekniske anlæg vedligeholdes, og optimeres bedst muligt.