Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Energirigtig drift og indeklima

Ejendomscenter Norddjurs har stort fokus på at driften af de kommunale ejendomme er energirigtig, og at ejendommene har de bedst mulige indeklimaforhold.

I arbejdet med at effektivisere vores energimæssige drift af de kommunale ejendomme, bestræber vi os på at videreformidle viden til bygningens brugere, således at disse er bedst muligt klædt på, til at formindske unødvendigt energispild og interessere sig herfor.

Ejendomscenteret har ekspertise i at finde de helt rigtige energioptimeringsløsninger, for de enkelte ejendomme i kommunen, hvad enten der er tale om: Efterisolering af bygningers udvendige facader og lofter, udskiftning af vinduer og døre, effektivisering af de tekniske installationer og styringen af disse.

Med tekniske installationer menes der eksempelvis: Ventilationsanlæg, varmeanlæg, kloakering, belysning, øvrige vandinstallationer og generelle styringer til diverse anlæg.

Ejendomscenteret foretager også indeklimamålinger ude på ejendomme, som gør os i stand til at vurdere om de tekniske installationer mm. leverer et behageligt indeklima, til ejendommens daglige brugere. Hvis dette ikke er tilfældet besidder vi den fornødne viden, til at projektere nye løsninger for dette.