Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Digitalisering og monitorering af energiforbrug

DBD-Energi er Norddjurs Kommunes web-baserede program, som kan give tekniske serviceledere m.fl. et godt overblik over forbruget af el, vand og varme på institutionerne.

Hvorfor have et fælles energiregistreringsprogram som DBD-Energi?

Målet med programmet er at skabe et nutidigt, samt historisk overblik over alle/de enkelte ejendommes energiforbrug.

Dette anskueliggør hvor det største besparelses potentiale ligger, og generelt hvad det kommunale energiforbrug beløber sig til.

Meningen er at de tekniske serviceledere har adgang til deres respektive ejendomme, og at de herfra kan indrapportere deres måleraflæsninger. Dette giver service-lederen samt os i ejendomscenteret, et større indblik i energiforbruget. Forbruget kan efterfølgende illustreres i grafer mm.

Er du teknisk service-leder? Og har du endnu ikke indrapporteret dit forbrug i DBD? Klik på nedenstående link, og se vejledningen til dette.