Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Energi

Norddjurs Kommune vil aktivt forholde sig til udfordringerne ved de globale klimaforandringer.

Ved at forholde sig til de globale klimaudfordringer vil Norddjurs Kommune dels reducere udledningen af klimagasser i kommunen, dels tilpasse sig til konsekvenserne af den globale opvarmning, reducere udledningen af klimagasser i kommunen ved bla. at tilpasse sig til konsekvenserne af den globale opvarmning.

Ejendomscenter norddjurs er en vigtig spiller på dette område, da det er os der foretager/bistår den egentlige projektering, planlægning og udførelse af energiforbedringer, på både ejendomme og gadelys i Norddjurs kommune.